Вчені назвали несподіваний “iдеальний вiк” для народження первістка

Як стверджують вченi з Техаського унiверситету (США), iдеальний вiк жiнки для народження першої дитини – 34 роки. Такий висновок базується на тому, що вiд 22 рокiв проблем iз жiночим здоров’ям меншає, а на 34 роки припадає пiк найоптимальнiшої репродуктивної здатностi – всi гормональнi перебудови позаду, жiноча статева система повнiстю сформована та готова до виношування i пологiв. А от із 35 рокiв вже починається зворотнiй процес.

Мало того, американцi заявили, що жiнка, яка народила первiстка у 34 роки, за станом здоров’я буде на 14 рокiв молодшою, нiж та, що народила у 18 рокiв.

– Загалом, за нормами ВООЗ, репродуктивний вiк жiнки починається у 15 та закiнчується у 49 рокiв. Вагiтнiсть, яка настає ранiше чи пiзнiше рекомендованих граничних норм, є досить ризикованою як для матерi, так i для дитини, – каже виданню “Добрий лікар” Лариса Новик, завiдувач центру планування сiм’ї Iнституту педiатрiї, акушерства та гiнекологiї АМН України.

– Хоча, звiсно, репродуктивнi технологiї просунулися далеко уперед, i тепер дають можливiсть жiнкам ставати мамами навiть у досить поважному вiцi. Але як лiкар, можу сказати, що народжувати треба у час, вiдведений природою. 34-рiчний вiк якраз входить у цю “зону”. Але чи є вiн насправдi найкращим, можна говорити лише пiсля тривалого спостереження та аналiзу здоров’я цих жiнок, а також народжених ними дiтей.

Згiдно iз медичними даними, найкращий вiк для жiнки, коли вона може народити первiстка – вiд 20 до 30 рокiв. Саме в цей час вона максимально готова до цього: позаду перiод становлення жiночої репродуктивної системи, а вiковi змiни ще не впливають.

Недарма тих, хто народжує первiстка у 35 рокiв, вже вiдносять до групи ризику. Адже тут можливi i певнi соматичнi хвороби, i перенесенi iнфекцiї, i проблеми iз статевою сферою, що заважатимуть нормальному перебiгу вагiтностi та пологiв.

Читайте також:Миття посуду та прасування білизни продовжують життя

Крiм того, з цього вiку частiшають генетичнi збої, тому вагiтнi “за 35” перебувають пiд посиленою увагою – обов’язкова пренатальна дiагностика, аби вчасно помiтити патологiю. Хоча певний сенс у висновках американцiв є. Йдеться про те, що в цьому вiцi жiнка вже встигла зробити кар’єру, тож, вона може матерiально забезпечити i себе, i майбутню дитину. Тому на Заходi й прийнято народжувта дiтей пiсля 30-рiчного рубежу. Але для нас така модель не дуже прийнятна – у нас iнша ментальнiсть.

Джерело

 

Поділись


Новини партнерів