Проблеми з комунікацією притаманні всім дітям з аутизмом, незалежно від інтелектуальних здібностей та розвитку мови. Зазвичай їм важко контактувати з іншими людьми, вони не здогадуються, коли та як потрібно спілкуватися. Розвинути комунікативні навички допоможе корекційна робота та якісна освіта дітей з особливими потребами.

Освіта з акцентом на комунікацію

Навіть якщо дитина з аутизмом має достатній словниковий запас, вміє будувати фрази, це не означає, що процес спілкування не викликатиме в неї складнощів. Прагнення зрозуміти дитину з аутизмом — одне з головних завдань освіти дітей з особливими потребами. Це дає можливість не лише підлаштуватися під індивідуальні особливості школяра, а й правильно побудувати навчальний процес, передбачити його можливі реакції на ті чи інші стимули, продуктивно розвивати відповідні уміння й навички.

Отже, що потрібно для розвитку комунікативних навичок дітей з особливими потребами і як цьому сприяє освіта?

  1. Формуємо інтерес до оточення та бажання взаємодіяти. Продуктивна освіта передбачає, перш за все, визначення мотивації дітей з особливими потребами. Педагог досліджує, які предмети, ігри чи навчальні методики цікаві школяру. Спочатку цікавинки пропонуються «безоплатно», але згодом створюються такі умови, що передбачають виконання інструкції дорослого, а лише потім заохочення. Правильно організована освіта для дітей з особливими потребами формує мотивацію до комунікації.
  2. Розвиваємо невербальні навички. Освіта для дітей з особливими потребами повинна стимулювати мовну ініціативу дітей з аутизмом, тобто надихати їх на мимовільне повторення міміки, жестів, інтонації викладачів. На цьому етапі допомагають регулярні заняття з логопедами, вивчення лічилок і пісень, розвиток почуття ритму та рими.
  3. Концентруємося на вербальному компоненті. Освіта дітей з особливими потребами має враховувати складності з розумінням мови, які виникають в учнів з аутизмом. Навчальний процес повинен будуватися наступним чином: дітям з особливими потребами даються короткі чіткі інструкції, часто використовуються підказки, складні завдання розкладаються на прості частини. Крім того, освіта для дітей з особливими потребами вимагає застосування допоміжних візуальних матеріалів та альтернативних методів комунікації.

Вибір на користь ефективного навчання

Освіта дітей з аутизмом сприятиме розвитку комунікативних навичок лише за умови, що навчання здійснюється з урахуванням їхніх потреб і можливостей. Важливо, щоб освіта була індивідуалізованою й забезпечувала максимальну самореалізацію, соціальну адаптацію та розкриття потенціалу. Щоб дитина з особливими потребами мала найкращі можливості для всебічного розвитку, варто відповідально підійти до вибору навчального закладу та довіряти досвідченим педагогам.

І головне — вірити у свою дитину та її успіх!