Англійська мова налічує багату кількість конструкцій, які не є притаманними для нашої рідної мови. Однією з них є have to. Важливо розділяти її з дієсловом “to have” – мати, володіти. Розібратися з використанням цієї конструкції самостійно може бути складно, але досвідчений педагог допоможе зрозуміти нюанси її використання в мовленні.

Правила використання конструкції “have to”

Модальне дієслово have to використовується разом з дієсловом в інфінітиві та має значення обов’язку чи необхідності, що викликані якимись зовнішніми обставинами.

Речення з конструкцією have to складається з таких частин:

Subject Підмет + (auxiliary verb) +(допоміжне дієслово) +have to + infinitive + have to + інфінітив

При цьому допоміжне дієслово використовується тільки за потребою.

Наприклад,

You have to clean your teath twice a day. Ти маєш чистити зуби двічі на день.
Sarah has to wear glasses while reading a book. Сара маэ вдягати окуляри під час читання книги.

Якщо ми хочемо сформувати негативну відповідь, то використовуємо do not (в необхідній формі) + have to.

Наприклад,
You don’t have to visit Mrs.Davidson alone, let’s do it together. Ти не маєш іти до міс Давідсон один, давай зробимо це разом.

Необхідність чи обов’язок

Показати необхідність тієї чи іншої дії, яка має відбутися.

I have to take Conny to her dance class this evening. Сьогодні в вечері я маю відвезти Коні на танці.

Висловити припущення або висновок заснований на наших спостереженнях.

Kate is absent at the theatre. She has to be ill. Кейт відсутня в театрі. Напевно вона захворіла.

Порада чи рекомендація

You have to slow down and take right. The traffic is too busy in the morning. Ти маєш загальмувати і взяти вправо. Трафік дуже щільний з ранку.

Як краще зрозуміти конструкцію have to?

Використання конструкції have to має свою специфіку. В залежності від контексту вона може мати різне значення. Розібратися з правилами використання має допомогти вчитель на занятті з англійської, але не завжди цього достатньо. Матеріалу дуже багато, а часу на пояснення кожному учню мало. Тому розбиратися з темою доводиться самому. Це не завжди ефективно, так як дитина потребує додаткових пояснень. В цьому випадку доречними будуть курси з іноземної мови або репетитор. На курсах заняття відбуваються в невеличких групах. З репетитором навчання буде більш ефективним, так як час буде приділятися лише одному учню і можна більш глибоко опрацювати необхідні теми. Знайти репетитора або курси можна за допомогою Buki. Тут створені умови для ефективного пошуку який враховує всі побажання користувачів. Обрати репетитора з англійської мови можна за досвідом викладання, відгуками учнів, формую навчання (очно чи он лайн), а також вартістю. Це дуже зручно як для учнів, так і для самих репетиторів.